Czarny Kot 24

2 teksty – auto­rem jest Czar­ny Kot 24.

miłość romantyczna

ro­man­tyczna miłość codzien­nych czynności
wspólne­go go­towa­nia i za­sypiania w środ­ku filmu
małych ta­jem­nic i drażniących nawyków
kłótni blis­kości. zwykłej obecności
tros­kli­wej ru­tyny w dob­rym. i w złym… 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 października 2013, 07:22

deszcz roz­mył wszystko

jes­tem "deszcz"
byłam "wszystko" 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 września 2013, 08:55
Czarny Kot 24

Użyt­kownik Czar­ny Kot 24 nie uzu­pełnił in­formac­ji o so­bie. Jeśli tyl­ko to zro­bi, tek­st ten wyświet­li się w tym miej­scu.

Facebook
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz